Zaloguj się

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce Pomoc dla "Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce"

Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?

W serwisie moodle mogą logować się wyłącznie egzaminatorzy OKE we Wrocławiu.

Jeśli korzystałaś(eś) wcześniej z serwisu i nie jest to pierwsze logowanie a brak możliwości zalogowania się w moodle.oke.wroc.pl wynika z zapomnienia hasła, należy przede wszystkim skorzystać z linku:

  Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?

(po wprowadzeniu prawidłowej nazwy użytkownika instrukcja jak uzyskać ponownie dostęp zostanie wysłana na adres e-mailowy)

Aby zalogować się do serwisu moodle po raz pierwszy, w polu „Nazwa użytkownika” wpisz swój numer PESEL, a jako hasło wprowadź numer NIP wpisywany jako ciąg cyfr bez kresek.

Po uprzednim skorzystaniu z linku Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła? i w przypadku innych problemów z logowaniem proszę o kontakt e-mailowy egzaminator@oke.wroc.pl lub telefoniczny 71 785 18 83.